Israël thema middag

Israël thema middag op 1 oktober a.s.

Ezechiël 34:23-24Eén Herder, Mijn Knecht David’

Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.

Shalom broeders en zusters,

Ter ondersteuning van Gods volk en het werk dat we met meerdere gemeenten in Nederland voor en in Israël mogen doen, houden we ook dit jaar weer een thema middag in onze gemeente Bethel op 1 oktober. U bent van harte welkom. Neem gerust vrienden mee die Israël ook Gods zegen toebidden.

Programma:  

14:00 uur Inloop koffie, thee e.d.

14:15 uur Aanvang

  • Welkom, stand van zaken van onze werkzaamheden in Israël.
  • Lied + collecte voor het werk van de K.A.M. te Jeruzalem.

14:45 uur De Joodse evangelist Asaf Peled geeft getuigenis en uitleg over zijn werk onder zijn volk. Dit is een interactief onderdeel waarbij vragen e.d. gesteld kunnen worden.

15:30 uur Na een korte pauze de Woordverkondiging door Johan Schep.

16:15-16:30 uur Afsluiting 

Boekentafel aanwezig.

Voor verdere informatie: Ben Sprokholt  sprokholtben@gmail.com