05-10-2019

Ter ondersteuning van Gods volk en het werk dat we als gemeente Bethel voor en in Israël mogen doen, houden we dit jaar een thema middag in onze gemeente op 5 oktober.

Programma:  

14:15 Inloop koffie, thee e.d.: Op de achtergrond alvast muziek en liederen 

14:45 Aanvang

  • Welkom, stand van zaken K.A.M. ,gebed
  • Getuigenis van de Joodse gelovige Asaf Balsma. Zijn indrukwekkend getuigenis en geloof in de Messias Yeshua/Jezus de Zoon van de levende God van Israël is zeer bemoedigend om te horen.
  • Lied + collecte voor de K.A.M. te Jeruzalem

15:30 Woordverkondiging door Johan Schep

16:15 Afsluiting met gebed, lied, napraten met koffie, fris. Boekentafel aanwezig.

 

Hieronder kunt u zich zo nodig opgeven