Thema voor deze avonden:

     Dit seizoen zal het boek    ‘Zien en Leven’   van Oscar Lohuis worden behandeld.

Deze avonden zullen vervolgens iedere 2e dinsdag van de maand gehouden worden.