Thema voor deze avonden:

Deze avonden zullen vervolgens iedere 2e dinsdag van de maand gehouden worden.

13 oktober,  10 november, 8 december

Aanvang 19:45 uur zaal open 19:30