Thema voor deze avonden:

     Dit seizoen zal het boek    ‘God geeft meer dan genoeg’   van Eline Lindeboom worden behandeld.

Deze avonden zullen vervolgens iedere 2e dinsdag van de maand gehouden worden.

8 oktober,  18 november, 14 januari, 10 maart,

Aanvang 19:45 uur zaal open 19:30