Dienst met Heilig Avondmaal

Bij het avondmaal gedenken we het sterven van Jezus, het bloed (symbolisch de wijn) en het lichaam (symbolisch het brood) wat Hij voor ons heeft gegeven. Dat Hij na de overwinning op de dood weer is opgestaan en daarmee onze redding heeft bewerkstelligd.
1 Kor. 11:26 zegt: Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

In de gemeente Bethel vieren wij een open Avondmaal. Dit wil zeggen dat iedereen die zich weet een kind van God te zijn, met ons dit maal mag meevieren.

Zoals we lezen in de bijbel in 1 Kor. 11:17-31 waarschuwt Paulus ons voor het verkeerd gebruik van het avondmaal.

Gemeente Bethel denkt dat een ieder persoonlijk verantwoordelijk is voor het vieren van het Avondmaal.

In Bethel-Hattem zal één keer per maand een dienst met het Avondmaal plaatsvinden.
De diensten met het Avondmaal kunnen zowel in de morgen- als in de avonddienst plaatsvinden.

Klik hier voor vragen of informatie 

Klik hier voor de activiteiten

 

 

In de dienst zal wel worden gevraagd of gasten die nog niet eerder met ons het avondmaal hebben gevierd, zich bekend willen maken, zodat we als gemeente weten met wie we het avondmaal vieren.