Vanaf nu is opgave vooraf niet meer nodig om de diensten te kunnen bezoeken.
Wel verzoeken we u om thuis te blijven als u of één van uw huisgenoten corona gerelateerde klachten heeft.