Koffiepastoraat in de gemeente Bethel

Koffiepastoraat
Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het functioneren van de gemeente. Koffiepastoraat is het omzien naar elkaar door middel van een koffie- of theevisite: vrouwen die andere vrouwen een bezoek brengen.

Er zijn verschillende niveaus van pastoraat in de gemeente. Niveau 3 is professionele pastorale zorg in de gemeente, Niveau 2 zijn de aangestelde pastorale werkers die daartoe bekwaam en toegerust zijn. Maar anderen weiden en mensen brengen bij de Bron van de eeuwige rust is niet alleen een taak voor de leiding van de gemeente, maar ook voor alle leden. En dit laatste is niveau 1: pastorale zorg die alle gelovigen aan elkaar geven. En hieronder valt ook het ´koffiepastoraat´.

1 Corinthiërs 12 vers 24 en 25 zegt: "God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen."

In het ‘koffiepastoraat' willen we vorm geven aan deze zorg voor elkaar.
‘Zorg voor elkaar' houdt in, dat je niet jezelf op de eerste plaats zet, maar dat je er bent voor de ander. Laat de warmte, geborgenheid en liefde van God aan de ander zien door aandacht te geven, interesse te tonen, de ander proberen te begrijpen en de ander te respecteren. Een belangrijk aspect van zorg voor de ander is luisteren (Jac. 1:19)

Een aantal Bijbelteksten die ons motiveren zijn: aanvaardt, de zwakke in het geloof, elkaar (Rom. 14:1, 15:7); verdraagt elkanders moeilijkheden (Gal. 6:1-4); troosten met de troost, waarmee wij zelf door God vertroost worden (2 Kor. 1:3-4); beurt de kleinmoedigen op (1 Thess. 5:14).

Vrouwen die bezoek willen ontvangen of anderen willen gaan bezoeken, kunnen zich aanmelden via het contactformulier.