Pastoraat in de gemeente Bethel

Samen zien we als gemeente naar elkaar om, in mooie en in moeilijke tijden. Juist in het samen optrekken en naar elkaar omzien wordt het hart van Christus openbaar. Dit is niet voorbehouden aan ‘specialisten' in de gemeente. Samen gemeente-zijn werkt helend en genezend; de gemeente wordt een plaats waarin de liefde en zorg van God voor de mens gestalte krijgt door mensen die uit Zijn liefde leven.

Onderlinge zorg is binnen de christelijke gemeente de grondvorm van alle pastorale zorg. Door het geloof in Jezus maken we deel uit van het  ‘lichaam van Christus', de gemeente. Deze zorg is gericht op iedereen in de gemeente. Dit vindt allereerst plaats via de samenkomsten en de andere activiteiten in de gemeente.

In het leven van iedereen, gelovig of niet, kunnen er momenten zijn dat je er zelf even niet uitkomt. Momenten waarin je de steun van anderen extra kunt gebruiken.
Dat zijn momenten waarin je terug kunt vallen op de mensen in je huiskring en je kringleider.

Kringen

Het omzien naar elkaar gebeurt ook in de kringen. Het is juist door de kleine en huiselijke sfeer dat het omzien naar elkaar op natuurlijke wijze vorm krijgt. Door elkaar regelmatig te ontmoeten, ontstaat een vertrouwensband en kunnen grote en kleine zorgen worden gedeeld. De groepsleiders vervullen een sleutelrol voor zorgvragen die de groep te boven gaan, of toch nog te vertrouwelijk zijn. Waar nodig kunnen de groepsleiders hulp inroepen van een oudste en/of diaken. In overleg met hen wordt er verder gekeken en indien nodig doorverwezen.

Toch kunnen er ook situaties zijn waarin je behoefte hebt om af te spreken met iemand van de broederraad of andere pastorale werkers voor pastorale zorg.

Het pastorale team bestaat uit mensen die op een vertrouwelijke manier willen luisteren naar jouw situatie.
Zij willen graag met je bidden en je verder op weg helpen. In sommige gevallen kunnen zij contact voor je leggen met uitgebreidere zorg.

 

Nazorg

Contact op nemen

 

Om in contact te komen met het pastorale team kun je contact met ons opnemen door het invullen van het contact formulier of door één van de broeders aan te spreken in de dienst of tijdens andere activiteiten.
Schroom niet en bedenk dat het opruimen van blokkades, het voeren van een goed gesprek en het samen bidden je kunnen helpen om verder te komen. We willen er graag voor je zijn.

Neem contact met ons op

 


Ook in de zondagsamenkomsten willen we er voor elkaar zijn. Elke zondag kun je terecht bij de mensen van het pastorale team voor nazorg. Ben je verdrietig, blij, bezorgd, angstig, geraakt door wat er in de dienst gezongen of gezegd werd, dan willen deze mensen graag met je doorpraten en/of bidden. Laat dit na de dienst even weten aan één van de oudsten. Zij kunnen je dan weer verder helpen of doorverwijzen naar de mensen bij wie je terecht kunt.