Evangelisatiewerk door Bethel

Doormiddel van verschillende acties willen we met een team en de hele gemeente het evangelie uitdragen aan de mensen in Hattem en de omgeving.
Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Kerstactie waarin we deur aan deur in een wijk van Hattem de mensen uitnodigen voor de Kerstdiensten en hen een presentje overhandigen. 

Meer informatie

Evangelisatiewerk op de Filippijnen

De leden van de gemeente op de Filippijnen zijn over het algemeen nauwelijks in staat om in de kosten van hun eigen levensonderhoud te voozien. Daardoor zijn maar zeer beperkte middelen beschikbaar om de kinderen naar school te laten gaan en in de kosten te voorzien van noodzakelijk onderhoud en aanpassingen van de kerkgebouwtjes en om het materiaal te bekostigen voor activiteiten van de Children Ministry in de gemeente. De Children Ministry is te omschrijven als een combinatie van zondagsschool en op de andere dagen van de week zal er een kleuterschool in hetzelfde zondagsschoolgebouw.
We willen de gemeente op de Filippijnen waar mogelijk financieel ondersteunen als gemeente Bethel. Dit gebeurt door ondermeer via een jaarlijkse prikkaartactie door de kinderen van de zondagsschool van Bethel en met de hulp van de sponsoren van het SKS-project. (SKS betekent: sponsor een Kind naar school). De sponsoren betalen het lesgeld voor de kinderen om naar de kleuterschool te gaan.

Voor€ €8.50 kan één kind een maand naar school. Het doel is om de kinderen te helpen naar school te gaan, daar het Evangelie door te geven en zo ook de ouders te bereiken.U kunt ook een handje helpen door een bijdrage over te maken.

Meer informatie

Evangelisatiewerk in Israël

 Ondersteuning evangelisatiewerk en Bijbelverspreiding in Israël.

Als Gemeente ondersteunen wij Gods uitverkoren volk, omdat de God van Israël ons deze opdracht geeft en Hij getrouw is aan Zijn beloften.

Deut.7:6 Want u bent een ​heilig​ volk voor de HEERE, uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is uw God. De HEERE, uw God, heeft ú ​uitgekozen​

Romein 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

De Heere roept ons op vanuit Zijn Woord om Zijn volk Israël het evangelie te brengen wat in eerste instantie voor hen is. Hier geven wij vorm aan door voor hen te bidden en hen financieel te ondersteunen.

Psalm 122:6  Bid voor de vrede voor Jeruzalem

Romeinen 15:26-27 want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht.  Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen

Giften ter ondersteuning van Israël kunt u storten op:

  • IBAN: NL66 RABO 3290 7441 40

  • Ten name van: Bethel Vrije Baptisten Gemeente te Hattem De penningmeester van Bethel draagt zorgt voor de giftenafdracht aan de K.A.M.

Bethel ondersteunt het werk van de Israëlische stichting Keren Ahvah Meshihit (Messianic Brotherhood Fund Messiaans Broederschap Fonds) te Jerusalem.

Van deze stichting Messianic Brotherhood FundK.A.M. treft u onderstaand de informatie aan:

Website https://www.kerenahvah.org/

De K.A.M.

De stichting is sinds 1957 gevestigd in Israel te Jeruzalem en opgericht door onze joods messiaanse broeder Victor Smadja en zijn vrouw Suzie Smadja. Elie hun zoon is na het overlijden van zijn vader Victor, directeur van deze stichting.

Doelstelling

De medewerkers van de stichting zijn Israëli's die Yeshua (Jezus), Israëls Messias, hebben aangenomen als hun persoonlijke Redder en Heer. Zij zijn zakenmensen met een roeping om hiervan te getuigen aan hun Joodse volksgenoten door hun dagelijkse wandeling met de Heer. Hun verlangen is om hun volk Israël te bereiken met de boodschap van de Verlossing in Yeshua, Zoon van God, De Messias van Israël. Door woordverkondiging, verspreiding van literatuur en het geven van Bijbelonderwijs

Bijbelonderwijs

Sinds eind 1959 houdt de K.A.M., ongeveer tien keer per jaar, weekend seminars en conferenties, voor het bestuderen van het Woord van God. Onder de deelnemers zijn leden van vele verschillende denominaties en groepen gelovigen uit heel Israël. Een belangrijk kenmerk van deze bijeenkomsten is de goede vriendschap tussen Joodse en Arabische gelovigen. De Heere heeft de conferenties gebruikt om zielen te redden, geestelijke groei tot stand te brengen, blijvende contacten en vriendschappen te bewerkstelligen die de onderlinge verschillen van inzicht overbruggen.

Geestelijke literatuur

Wij produceren en distribueren gratis Bijbels en verkopen o.a. via de webwinkel geestelijke boeken (meer dan 350 titels) voor evangelisatie, discipelschap en ter ondersteuning van geestelijke groei. Onze hoofdpublicatie taal is Hebreeuws, maar sinds de grote immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie is gestart, wordt het aantal Russische titels voortdurend uitgebreid om aan de behoefte te voldoen.

Pareltjes uit het stof

Naast het publiceren van enkele eigentijdse boeken over Israël en de Messias in het Engels, zijn we begonnen met een project om de tijdloze werken van Messiaans Joodse gelovigen, evenals christelijke auteurs uit de 19e en vroege 20ste eeuw, opnieuw te publiceren. Zij hebben diepgaande inzichten in Bijbelse waarheden, die in onze tijd tot op zekere hoogte zeldzaam zijn geworden. Wij geloven dat deze "Pareltjes uit het Stof" opnieuw beschikbaar gesteld moeten worden, zodat de volgelingen van Christus hiervan kunnen profiteren.

De noodzaak

Vandaag de dag is er meer dan ooit behoefte aan solide Bijbelonderwijs in de Gemeente wereldwijd. Gelovigen moeten zich bewust zijn van Gods Plan met Zijn Verbondsvolk Israël nu en in de toekomst.

Ondersteuning van de gratis distributie

Inkomsten uit de verkoop van onze Engelse edities wordt gebruikt om de gratis verspreiding van Bijbels en literatuur voor evangelisatie in Israël te ondersteunen.