Evangelisatiewerk in Israël

 

Keren Ahvah Meshihit (Messiaans Broederschap Fonds)

Wij zijn Israëli's die Yeshua (Jezus), Israëls Messias, hebben aangenomen als onze persoonlijke Redder en Heer. Wij zijn gelovigen met een roeping, om hiervan te getuigen aan ons Joodse volk door onze dagelijkse wandeling met de Heere

 

Doel:

Ons verlangen is om het volk van Israël te bereiken met de boodschap van Yeshua de Zoon van God, de Messias van Israël, door Woordverkondiging, verspreiding van literatuur en het geven van Bijbelonderwijs.

 

Werkzaamheden:

Sinds eind 1959 houdt de K.A.M. ongeveer tien keer per jaar weekendseminars en (jeugd)conferenties, voor het bestuderen van het Woord van God. Onder de deelnemers zijn leden van vele verschillende denominaties en groepen gelovigen uit heel Israël. Een belangrijk kenmerk van deze bijeenkomsten is de goede vriendschap tussen Joodse en Arabische gelovigen. De Heere heeft de conferenties gebruikt om zielen te redden, geestelijke groei tot stand te brengen, blijvende contacten en vriendschappen tebewerkstelligen die de onderlinge verschillen van inzicht overbruggen.Ze produceren en distribueren boeken (meer dan 350 titels) voor evangelisatie, discipelschap en ter ondersteuning van geestelijke groei. Hun hoofdpublicatietaal is Hebreeuws, maar sinds de grote immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie is gestart, wordt het aantal Russische titels voortdurend uitgebreid om aan de behoefte te voldoen. Via de website kunnen de boeken worden bekeken en aangekocht.

Website K.A.M. Jeruzalem: www.kerenahvah.org
Giften: Rabobank NL66 RABO 3290 7441 40  t.n.v. Vrije Baptisten Gemeente Bethel

Meer info