Sinds oktober 2018 werkt Desiree Braad voor de organisatie Medair in Aweil in het noorden van Zuid-Soedan. Medair is een door het geloof geïnspireerde noodhulporganisatie, die zich inzet voor de meest
kwetsbaren en in de meest afgelegen gebieden. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen achtergrond, geloof, leeftijd, geslacht of huidskleur. Medair reageert op natuurlijke en menselijke rampen. Zo werkt Medair op dit moment in Afghanistan, Syrië, Jemen, Madagaskar en in Zuid-Soedan. In Zuid-Soedan is er sinds jaren een burgeroorlog. De onafhankelijkheid sinds 2013 heeft niet direct tot het einde van de onrust geleid. Dit conflict heeft aan meer dan 400.000 mensen het leven gekost.
En hoewel er sinds juni 2018 een vredesverklaring is getekend, zijn er nog steeds her en der gevechten in het land en zijn duizenden mensen nog steeds uit hun omgeving weggerukt en verplaatst, zowel in het binnenland als naar het buitenland. Kinderen en ouders zijn van elkaar gescheiden. Er zijn uitbraken van ziekten en er is weinig veilig water beschikbaar. Ontheemde mensen hebben geen plek om te slapen en geen bescherming.
Honderdduizenden mensenlevens lopen gevaar. Dit alles heeft grote armoede en ondervoeding in het land gebracht en toegang tot enige vorm van gezondheidszorg is schaars. Zelfs een simpele behandeling voor diarree of malaria is niet voor iedereen weggelegd en velen hebben geen schoon water om te drinken waardoor ze ziek worden.
Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het meest kwetsbaar en kunnen sterven door zoiets simpels als diarree.

Medair zorgt voor behandeling tegen ondervoeding, malaria en diarree voor zwangere vrouwen en kinderen onder de 5 jaar. Ook wordt er gezorgd voor vaccinaties voor dezelfde groep om ziektes te voorkomen.
Desiree heeft het laatste jaar als health manager gewerkt met verpleegkundigen die kinderen behandelen en vaccinators die kinderen en zwangere vrouwen vaccineren. Soms moest het team daarvoor iets nieuws opzetten, nieuw personeel aannemen en soms was een opfristraining nodig en moest de aanlevering van nieuwe voorraden geregeld worden. De bedoeling is dat Medair niet blijft, maar een stabiele situatie creëert die overgenomen kan worden door een andere organisatie of de overheid. Vooralsnog lijkt dat nog ver weg. Maar inmiddels zijn al veel mensen bereikt en is de ondervoedingsgraad gedaald.

Binnenkort zal Desiree uit Aweil vertrekken om een andere uitdaging voor Medair binnen Zuid-Soedan aan te gaan als medisch manager voor het noodhulpteam, dat werkt vanuit Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan.

Een voorbeeld van een kliniek in Zuid-Soedan.

Wilt u bidden voor:
  • De bevolking van Zuid-Soedan. Bid voor bescherming tegen ziektes en voor het vinden van onderdak.
  • Energie voor de teams om het werk vol te kunnen houden.
  • Kracht en wijsheid voor Desiree.

Giften: NL52 INGB 000 000 2091 t.n.v. Medair Nederland, Amersfoort     https://nl.medair.org/

 

Meer info