De Herikon

De HERe Is KONing

Doel:
Mensen tot discipelen maken van Jezus Christus en gemeenten sterken door middel van evangelisatie, onderwijs en training.

Geschiedenis:
Stichting Bijbel Club Beweging werd in 1951 opgericht door Anne Punt en Annie Verboom. ‘De Annies’ begonnen met kinderclubs op hun woonboot in Amsterdam en in 1953 met zomerkampen in Friesland. Sinds 1983 hebben we een eigen (kamp-)terrein aan de Stationsstraat in Putten. De Herikon (‘De HERe Is KONing’, Psalm 93:1) is de Nederlandse tak van BCM International (www.bcmintl.org), een wereldwijde zendingsorganisatie met meer dan 850 zendelingen in meer dan 50 landen.

De Herikon anno 2020:
Zomerkampen en weekendactiviteiten voor allerlei leeftijden.
Materiaalontwikkeling voor kinderwerkers en ouders.
Zondagsschoolmateriaal uitbrengen.
Trainingen voor kinderwerkers en zondagsschoolleiding.
Jaarlijkse training- en toerustingsdag voor ouders en kinderwerkers.
Wekelijkse Bijbelclub.
De ‘Basis Bijbel Cursus’, zowel schriftelijk als via internet te volgen.
Regelmatige ‘werkdagen’ met vrijwilligers.

Persoonlijke roeping:
Na de Bijbelschool ben ik in 1997 als (parttime) vrijwilliger bij De Herikon begonnen. Een aantal jaren later maakte de Heer het duidelijk dat ik Hem fulltime op De Herikon mocht gaan dienen. Hij heeft de bevestiging toen gegeven en heeft mijn vertrouwen nooit beschaamd!

Persoonlijke werkzaamheden:
Materiaal voorbereiden. Vooral nieuw uit te geven zondagsschoolmateriaal (voorheen bv. project ‘Voetstappen van Geloof’, nu ‘Eerste stappen van Geloof’), maar ook materiaal dat kinderwerkers kan helpen in hun bediening onder kinderen.
Van september t/m april helpen bij een wekelijkse Bijbelclub in Putten.
Helpen bij de zomerkampen en andere activiteiten, bv. crea in de kinderkampen, helpen in de eetzaal, of Bijbellessen doorgeven bij Moeder & Kind- of gezinsactiviteiten.

Persoonlijke motivatie:
Het is kostbaar om van zo dichtbij mee te kunnen maken wat God doet in harten van ‘kampeerders’ die hier een weekend of week op De Herikon doorbrengen. Maar ook waardevol om materiaal voor te bereiden dat anderen helpt om het Evangelie te verspreiden. Het is Gods werk en een voorrecht door Hem op De Herikon gebruikt te worden!

Nieuwsgierig? Neem contact met me op of geef je op voor mijn nieuwsbrief, Uitkijkpost.

De Herikon: www.deherikon.nl, Giften De Herikon (algemeen): NL22 INGB 0000 5621 27
Giften Rianne: NL84 INGB 0003 1804 96 t.n.v. St. Ondersteuning
Evangelieverkondiging Putten, o.v.v. ‘Materiaal’.

Naar De Herikon