Noord-Afrika

Huisgemeenten in Noord-Afrika
M&E zijn een gezin met 4 kinderen. Ze wonen sinds 2014 in Noord-Afrika, in een stad met miljoenen inwoners. In het land waar ze de Here Jezus mogen dienen zijn ongeveer 1% van de inwoners christen.
M&E zijn dankbaar voor de huiskerken! Zij zeggen: “God heeft ons ervan overtuigd dat echter onze stad meer kerken nodig heeft!” In de stad zijn ongeveer 8 huiskerken met een gemiddeld bezoek van 15 volwassenen en kinderen.
In 2019 heeft God ons geroepen om de eerste tweetalige kerk te planten. De taal waarin wij communiceren is de taal van de bevolking, maar we vertalen de bijeenkomsten naar een ander taal. Op deze manier zal onze kerk als een brug zijn tussen verschillende groepen. Het Evangelie delen we via sociale media (dan kunnen de inwoners het Evangelie horen via hun mobiele telefoons, internet, televisie) en via de diaconie (voor degenen die daar behoefte aan hebben).

Over onze huisgemeente
Vandaag zijn we tussen de 14 en 18 volwassenen en 13 kinderen die elke zondagochtend twee uur lang bij elkaar komen om God te aanbidden door liederen, gebeden en de prediking van het Woord. Eén keer per maand vieren we het avondmaal. Tijdens de zondagsdienst wisselt een team van vier personen af om zondagsschool te houden voor de kinderen. Elke donderdag komen we bij elkaar voor Bijbelstudie en gebed.

Het Evangelie brengen en kerken planten in de stad
M schrijft: “Mijn mensen moeten horen dat God in een verbazingwekkende oplossing heeft voorzien. Moslims moeten horen dat we door Jezus vrede met God kunnen hebben. Christus, onze Verlosser, die zijn leven gaf zodat onze zonden vergeven kunnen worden”.

Zonder enige twijfel worden M&E in de moslimwereld geconfronteerd met een ongelooflijk probleem wanneer ze proberen een kerk te stichten in een moslimcontext. Een grote uitdaging voor hen is deze: Hoe brengen we hen die geloven bij elkaar?
In deze situatie waar je niet publiekelijk en open bij elkaar mag komen moeten predikanten werken en bidden voor eenheid, zonder welk een kerk niet zal overleven. Natuurlijk vereist dit streven zachtmoedigheid en geduld en doorzettingsvermogen. M: “Wij zijn gepassioneerd door gemeentestichting omdat we hier niet zijn om bekeerlingen te maken maar discipelen. Discipelen die gedoopt en onderwezen worden in de context van een gezonde kerk. Wij zien graag gemeenschappen geboren worden die God aanbidden op hun manier en in hun taal, toegewijd aan elkaar, samen groeien in liefde en elkaar steunen in de moeilijke tijden in een ‘vijandig’ land”.

Giften
Giften kunt u overmaken via VBG Bethel Rabobank NL30 RABO 0325 7033 02 of ING NL95 INGB 0001 6318 87 o.v.v. ‘Gift Noord-Afrika’.