Roemenië

Meteen nadat begin 1990 de grenzen van het Oostblok opengingen zijn de eerste contacten gelegd in Roemenië.
Direct daarna is Stichting MINO opgericht (Mensen In Nood Oost-Europa).
De motivatie was en is om vanuit onze grote dankbaarheid aan onze Heer en Heiland iets te willen betekenen voor broeders en zusters in nood.
De hulp die Stichting MINO in Roemenië verleent, is geconcentreerd in 2 provincies: Alba en Neamt.

Doelen:

 • Diaconale hulp bieden aan zeer arme Roemeense gezinnen, waaronder vele broeders en zusters.
 • De ondersteunde gezinnen in contact brengen met de plaatselijke gemeentes, zodat ze met het Evangelie in contact kunnen komen.
 • De plaatselijke gemeentes zo veel mogelijk ondersteunen met middelen zodat ze beter in staat zijn om in hun eigen omgeving het Evangelie bekend te maken.
 • Waar mogelijk hulp verlenen in de diverse projecten die de Heer verder op onze weg brengt.

Projecten:

 • Het Familie Adoptie Programma, waarin Nederlandse donateurs voor € 25 per maand op een directe en persoonlijke manier een arm Roemeens gezin kunnen ondersteunen.
 • Financiële hulp voor de kerkbouw in Bicaz-Ardelean.
 • Bevoorrading waar mogelijk van diverse medische instellingen, zoals het ziekenhuis in Bicaz, de hospice in Bisericani en het bejaardenhuis in Alba-Iulia, omdat deze instellingen van groot belang zijn voor de bewoners in die omgevingen.
 • Voortdurende inzameling van diverse hulpgoederen en tevens de verwerking en sortering daarvan in een pakhuis in Kampen.
 • Jaarlijkse organisatie van een hulptransport, om de ingezamelde goederen naar Roemenië te vervoeren.
 • Hulp bij het opzetten van een huisartspost en een tandartspraktijk.
 • Diverse andere kleine projecten.

Het is een enorme zegen te mogen ervaren dat de Heer dit werk al zovele jaren zegent met wat nodig is: mogelijkheden, vrijwilligers en middelen.
Stichting MINO is een kleine stichting, die uitsluitend draait dankzij de belangeloze inzet van een klein bestuur en veel vrijwilligers. We hebben geen kantoor of personeel dat uit de inkomsten bekostigd dient te worden. Daardoor komt elke gegeven euro maximaal tot zijn recht op de plaats van bestemming. Ook in Roemenië is een flink aantal vrijwilligers actief voor Stichting MINO, zoals vertalers (die ook het hele jaar door de gezinnen bezoeken), mensen die hun huis voor ons openstellen om daar te verblijven, mensen die het hulptransport opvangen en alles verder transporteren naar de gezinnen en projecten, enz. Zonder deze belangrijke groep zou dit werk niet mogelijk zijn!

Wilt u bidden voor:
De ondersteunde gezinnen en allen met wie we in aanraking komen, dat ze het Evangelie zullen aanvaarden.
Kracht en wijsheid voor bestuur en vrijwilligers, bij het nemen van soms moeilijke beslissingen.
Giften: NL54 INGB 0003 5418 76 t.n.v. St. MINO – Kampen

Naar Mino