Kringavonden

“Gezonde gebedskringen betekent een gezonde gemeente”

De gemeente telt op dit moment 12 kringen van 10 à 15 personen. De kringen komen op verschillende avonden bij elkaar, waarbij de ene kring wekelijks bij elkaar komt en de andere 1 keer in de twee weken. De plaats van samenkomen is bij mensen thuis of in het kerkgebouw. Samen wordt er o.a. voor elkaar en de gemeente gebeden en samen wordt de Bijbel geopend.

In de kringen krijgt het ‘gemeente-zijn’ handen en voeten. Men zegt wel dat wat op zondag wordt onderwezen moet doordeweeks zichtbaar worden. Daarom is naast de ontmoeting, het gebed en de Bijbelstudie, het naar elkaar omzien ook een belangrijk onderdeel van de kringen.

Wil je je aansluiten bij een kring of een keer een avond bezoeken? Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met je op.

Je bent van harte welkom!

KringToelichting
Hattem 1
Rafidim
In kring Rafidim ontmoeten we elkaar en delen we lief en leed. Daarna brengen we deze punten in de bidstond voor de troon van God. Vervolgens behandelen we een hoofdstuk uit het studieboekje, afgewisseld met een aantal liederen. Elke woensdagavond waarop er geen gezamenlijke activiteit plaatsvindt komen we om 19.30 uur bij elkaar in zaal 4.
Contactpersoon: Ton de Jager
Hattem 2In onze kring komen we om de week samen op woensdagavond bij een kringlid thuis.
We zingen, delen, bidden en danken samen.
Als afsluiting bespreken we een een Bijbelgedeelte aan de hand van het Bethel-studieboekje.
Dit alles in een informele sfeer en onder het genot van koffie/thee.
Contactpersoon: Bert Reinds
Hattem 3
Banka
In onze kring komen we om de week samen bij één van de leden thuis om te bidden, Bijbelstudie te houden en elkaar te ontmoeten. Tijdens de avond delen we lief en leed met elkaar en groeien we samen in het geloof.
Contactpersoon: Jonathan Visser
Hattem 4
Daniël
Kring Daniël komt 1 x in 14 dagen bij elkaar op wisselende adressen. Samen volgen we de Bijbelstudie, discussiëren, zingen en bidden we met elkaar.
Contactpersoon: Matthias Körber
Hattem 5
Fika
Wij zijn een ‘alle leeftijden’ groep en komen één keer in de twee weken aan huis bij elkaar.
Contactpersoon: Erik van ’t Ende
Hattem
SAmen
Wij zijn een kring waar de Bijbel open gaat, waar onze gebeden en gesprekken vrijmoedig zijn en waar Gods Woord in de praktijk mag worden gebracht. Wij komen om de twee weken bij elkaar op wisselende locaties. Ons streven en gebed is elke keer weer, na ons SAmenkomen, een dieper begrip van Christus en ons geloof te ontvangen. Daarbij steunen wij elkaar in onze geestelijke groei en persoonlijke situatie.
Contactpersoon: Jen Bik
HattemerbroekKring Hattemerbroek komt 1 x in de 14 dagen op donderdagavond bij elkaar in Bethel in zaal 6. Het is een gezellige kring waar alles gedeeld kan worden. Wat lekkers ontbreekt er niet. We zingen liederen tot Gods eer, openen samen de Bijbel en bidden voor alle zorg.
Contactpersoon: Klaas Russcher
Epe-
Heerde-
Wapenveld
Kring Epe-Heerde-Wapenveld komt 1 x per 14 dagen op woensdag samen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, roulerend bij iemand thuis of in Bethel. Als we compleet zijn, telt dat circa 19 broeders en zusters. Onze Heiland, Jezus de Messias uit Nazareth, is er naar Zijn belofte altijd bij. Hij is de reden dat we samenkomen en Hij leidt de avond door Zijn Geest. We bestuderen Zijn Woord en leren van Hem, ook zingen we samen tot eer van Zijn Naam. We brengen Hem dank en eer en bidden voor elkaar, Zijn gemeente en alle zorgen die Hij op ons hart legt. Iedereen is van harte welkom.
Contactpersoon: Ben Sprokholt
KampenKring Kampen komt elke week bij elkaar op wisselende adressen.
We hebben 4 broeders die bij toerbeurt de studie leiden. We spreken elkaar onder de koffie/thee en zingen een aantal liederen. We doen de studie en bidden samen. Kortom een kring met warmte en hart voor elkaar
Contactpersoon: Gerrit Jan Dekker
Zwolle 1Wij komen om de 14 dagen bij elkaar op de woensdagavond vanaf 19.30 uur bij één van ons thuis. We bespreken eerst de bidstondonderwerpen en gaan daarvoor bidden. Daarna behandelen we een Bijbelgedeelte.
We starten op 17 januari 2024 met het Evangelie van Markus.
Contactpersoon: Henk Hoven
Zwolle 2In deze kring staat Bijbelstudie vooral centraal. We komen elke twee weken samen in Zwolle-Zuid, op vrijdagavond van 20.00 tot circa 22.00 uur. Momenteel zijn we bezig met het boek Openbaring, en behandelen dat vers voor vers. Verder is er natuurlijk ruimte voor persoonlijke zaken en gebed.
Contactpersoon: Cornigo Brouwer
Zwolle 3Wij komen als kring op de eerste en de derde woensdag van de maand bij elkaar. We beginnen om 8 uur en zijn met 8 personen. Gezien de ruimte is dit het maximum. Na een kort rondje wel en wee bekijken we een aflevering van de serie van Wim Grandia “Zie, Ik kom spoedig” waarna we samen de daarmee samenhangende vragen behandelen. Er vinden dan gesprekken plaats, waarbij grote openheid heerst. We eindigen met gebed. De leiding van de avonden rouleert.
Contactpersonen: Margo & Bert & Joëlle