Media

De Vrije Baptisten Gemeente Bethel spant zich in om voor de leden en belangstellenden die fysiek niet in staat zijn zelf de diensten te bezoeken, toch op andere manieren betrokken te blijven bij de gemeente.
We doen dat o.a. door beeld- en geluidsmaterialen ter beschikking te stellen.
Ook is er de Bethel App, allemaal manieren om toch samen gemeente te zijn.