Privacy

Privacy statement Vrije Baptisten Gemeente Bethel in Hattem
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens bij de Baptisten Gemeente Bethel te Hattem. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de gemeente is.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt. Alle aan de Vrije Baptisten Gemeente Bethel te Hattem verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, uitsluitend toegankelijk zijn voor de eigen leden en niet aan derden worden verstrekt. De gemeente geeft alleen gegevens door aan derden als dat op wettelijke gronden noodzakelijk is.

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren wij de gegevens nog twee jaar alvorens deze worden gewist.

Uw rechten

 • Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 • Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving als lid is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden.
 • Het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 • Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien u van mening bent dat deze niet kloppen.
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen
Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Baptisten Gemeente Bethel te Hattem uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@bethel-hattem.nl

Verantwoording website

 • Op de website wordt rekening gehouden met de privacywetgeving en de privacygevoeligheid van informatie, gegevens en foto’s.
 • Op de website wordt alleen gemeentegerelateerde informatie verstrekt (dus bijv. geen promotie van activiteiten van derden).
 • Alvorens informatie, gegevens of foto’s op de website worden geplaatst, is fiat nodig van de webbeheerder en de vertegenwoordiger vanuit de kerkenraad.

De Vrije Baptisten Gemeente Bethel en andere websites
Op de Vrije Baptisten Gemeente Bethel website treft u een aantal links naar andere websites aan. De Vrije Baptisten Gemeente Bethel draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites.