Filipijnen

Bethel is verbonden met de Filipijnen. Op de Filipijnen leven veel gezinnen in armoede. Ze hebben geen werk, en dus is er ook geen geld om de kinderen naar een kleuterschool te laten gaan. Daarom is er het SKS-project (Sponsor een Kind naar School).

Doelen:
Via sponsors geld inzamelen, zodat de kinderen gratis naar een kleuterschool (Learning Center) kunnen gaan. Voor een juf is € 50 per maand nodig, voor een hulpjuf € 25 per maand en voor de voorganger € 20 per maand.
Het geven van basisonderwijs, waarbij tegelijkertijd het Evangelie wordt doorgegeven aan deze kinderen en aan hun ouders.
Children Ministry: bij de plaatselijke gemeentes samen de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week organiseren met behulp van de acties van de zondagsschool van Bethel.
Ondersteunen bij de lopende projecten binnen de plaatselijke gemeentes waarbij wij betrokken zijn d.m.v. acties en giften.

Dit project is begonnen met een visie om het Evangelie aan deze kinderen te vertellen. Op zondag gebeurt dat via het zondagsschoolwerk, als de ouders ook naar de kerk gaan. Maar hoe kunnen we de kinderen bereiken waarvan de ouders niet naar de kerk gaan? Dat is door een Learning Center. Alle kinderen, binnen en buiten de kerk, mogen naar de kleuterschool. Van maandag tot en met vrijdag krijgen ze les in lezen en schrijven, dus al voordat ze naar het basisonderwijs gaan. Tegelijkertijd leren ze hoe groot God is en dat Jezus ook hun Redder wil zijn. Op deze manier wordt gedurende de hele week de basis van het geloof doorgegeven aan deze kinderen.

Giften: Rabobank NL30 RABO 0325 7033 02 t.n.v. Vrije Baptisten Gemeente Bethel
(Vermelden: ‘Gift Filipijnen’)