Pastoraat

Wat is Pastoraat?
Met het begrip Pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt.
Degene die dit verleent wordt wel pastor of pastoraal werk(st)er genoemd.
Van oudsher is het begrip gekoppeld aan christelijke geestelijke verzorging, die door deze pastor of pastoraal werk(st)er wordt uitgevoerd.
Een andere term voor Pastoraat is herderlijke zorg; een pastor of pastoraal werk(st)er wordt dienovereenkomstig als herder aangeduid.
In de Bijbel wordt dit weergegeven als het vermogen om bijstand te verlenen, één van de functies die in de gemeente behoren te worden uitgeoefend.

Ezechiël 34:12
Zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Ezechiël 34:23
Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn

Wil je meer weten over Pastoraat, of wil je met iemand van het Pastoraat in contact komen, stuur dan een E-mail naar pastoraat@bethel-hattem.nl

Presentatie van 23 maart 2024: Je ben zo onbereikbaar geworden voor mij
Bijbehorende documenten: https://www.eleos.nl/diaconaat/