Wat is pastoraat

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt.
Degene die dit verleent wordt wel pastor of pastoraal werk(st)er genoemd.
Van oudsher is het begrip gekoppeld aan christelijke geestelijke verzorging, die door deze pastor of pastoraal werk(st)er wordt uitgevoerd.
Een andere term voor pastoraat is herderlijke zorg; een pastor of pastoraal werk(st)er wordt dienovereenkomstig als herder aangeduid.
In de Bijbel wordt dit weergegeven als het vermogen om bijstand te verlenen, een van de functies die in de gemeente behoren te worden uitgeoefend.

Eze 34:12
zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Eze 34:23
Dan zal Ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn

Pastoraal verzoek

Algemene gegevens

Vraag/opmerking