GrootNieuwsRadio

De missie van GrootNieuwsRadio is om 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het Evangelie van Jezus Christus te laten horen op 1008 AM. In onze radioprogramma's brengen we het woord van redding en genade door Jezus Christus en leven we in de verwachting van Zijn komst.

Groetnieuws radio luisteren

CAMA Zending

Meer dan duizend werkers zijn voor CAMA actief op alle continenten van de wereld.

'Living the Call together' is hun motto. In meer dan 75 landen helpen werkers de plaatselijke bevolking bij het stichten van kerken, bij (theologisch) onderwijs, medisch werk en projecten.

De kernwaarde dat God om mensen geeft motiveert tot actie.

Naar de Cama

Stichting MINO - Mensen In Nood Oost-Europa

De afkorting 'MINO' staat voor Mensen In Nood Oost-Europa.
We houden ons op kleine schaal, maar wel heel effectief, bezig met hulpverlening aan Roemenië.

Naar Mino

Maaltijd Project Hattem

Maaltijd Project Hattem

Omzien naar elkaar: vanuit ons diepste motief om iets te betekenen voor medemensen in Hattem bieden we wekelijks een maaltijd voor deze groep mensen. Daarbij gaat het om elkaar ontmoeten, elkaar spreken in een ontspannen en gezellige sfeer.

Naar MPH

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd vanwege hun geloof. Al deze christenen hebben hun eigen verhaal. Dat verhaal is het waard om te vertellen, zodat deze christenen wereldwijd steun ontvangen van andere christenen. Zo staat u samen met Open Doors op de bres voor vervolgde christenen.

Naar Open Doors

Algemeen Nut Beogende Insteling

De Vrije Baptisten Gemeente 'Bethel' heeft de ANBI/status.
Daardoor hebt u de mogelijkheid om al uw giften aan 'Bethel' af te trekken van de inkomstenbelasting.

 

Het KvK nummer is: 08218868
RSIN  805928984 

Naar ANBI Bethel-Hattem